O nás

Rozhodnutí valné hromady společnosti RIHO CZ, a.s. o přeměně podoby akcií na zaknihované

 

 

Společnost RIHO CZ, a.s., se sídlem č.p. 37, Suchý, PSČ 680 01, IČ: 60726270, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1433 (dále jen „Společnost“) rozhodla na zasedání valné hromady konané dne 5.12.2018  o přeměně podoby všech akcií Společnosti tak, že všechny akcie Společnosti jsou vydány jako zaknihované akcie.

 


V souladu s ustanovením § 529 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku proto Společnost (emitent) vyzývá akcionáře k odevzdání akcií Společnosti v sídle Společnosti a ke sdělení čísla majetkového účtu zřízeného v centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené Centrálním depozitářem cenných papírů (CDCP), na který budou jejich zaknihované akcie zaevidovány, a to ve lhůtě nejpozději do tří měsíců ode dne zveřejnění tohoto oznámení v Obchodním věstníku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakty:
RIHO CZ, a.s.
Suchý 37
68001 Boskovice
Czech Republic

Tel.: +420 516 468 222
E-mail: info@riho.cz

Nabídka výrobků a ceny se můžou aktuálně lišit.
Veškeré imageové fotografie, technické nákresy produktů a loga společnosti RIHO CZ,a.s. jsou pod ochranou autorských práv. Tato autorská majetková práva vykonává společnost RIHO CZ,a.s. a bez jejího souhlasu nelze tato autorská díla užít, zejména pak rozmnožovat a rozšiřovat.