MASÁŽNÍ SYSTÉMY

Masážní systém HIT

HIT 1


• Aerotrysky (počet zavisí na typu vany)
• Standardně 11 Aerotrysek
• Pneumatické ovládání
• Manuální čištění

HIT 2


• Hydrotrysky (počet závisí na typu vany)
• Standardně 6 trysek/po boku vany, 4 zádové trysky, 2 trysky na nohy
• Pneumatické ovládání
• Ovládacím šroubem je možné regulovat výkon masážního systému

HIT 3


• Hydrotrysky (počet závisí na typu vany)
• Aerotrysky (počet závisí na typu vany)
• Standardně 6 trysek po boku vany, 4 zádové trysky, 2 trysky na nohy a 11 Aerotrysek
• Pneumatické ovládání Hydro
• Pneumatické ovládání Aero
• Ovládacím šroubem je možné regulovat výkon masážního systému


Kontakty:
RIHO CZ, a.s.
Suchý 37
68001 Boskovice
Czech republic

Tel.: +420 516 468 222
E-mail: info@riho.cz

*
Veškeré imageové fotografie, technické nákresy produktů a loga společnosti RIHO CZ,a.s. jsou pod ochranou autorských práv. Tato autorská majetková práva vykonává společnost RIHO CZ,a.s. a bez jejího souhlasu nelze tato autorská díla užít, zejména pak rozmnožovat a rozšiřovat.